Volem una Assemblea Ciutadana pel Clima!

Què és una Assemblea Ciutadana?

Una Assemblea Ciutadana és un grup de persones seleccionades aleatòriament d’arreu del país que són representatives del conjunt de la població, a través d’un mostreig aleatori estratificat, aplicant diversos criteris de selecció com p. ex. edat, gènere o nivell d’educació, que rep l’encàrrec de deliberar i arribar a conclusions sobre temàtiques concretes.

Per exemple, en el cas de Regne Unit, es va seleccionar una Assemblea Ciutadana de 110 persones, a través dels següents criteris: edat, gènere, nivell d’educació, ètnia, on viuen del país, si viuen en un àmbit urbà o rural, i les seves actituds davant el canvi climàtic. Aquí es poden veure els detalls: https://www.climateassembly.uk/detail/recruitment/.

Per què una Assemblea Ciutadana pel Clima?

El Consell de Drets Humans de l’ONU va publicar al juny de 2019 un informe on advertia que la situació d’emergència mundial provocada per l’escalfament global no només socavaria els drets bàsics a la vida, l’aigua, l’alimentació i l’habitatge de centenars de milions de persones, sinó que també perjudicaria greument a la democràcia i l’estat de dret.

En aquest sentit, l’ONU recomana als governs “deixar de donar pases curtes en la direcció equivocada” i integrar a la ciutadania de forma activa a l’acció pública. En aquest context, tant l’UE com l’ONU demanen que les Assemblees Ciutadanes no siguin un mer simulacre democràtic i que s’evitin “gests superficials”.

La recent crisi del COVID-19 fa palès la necessitat d’una profunda renovació democràtica que permeti que l’acció pública superi els bloquejos polítics i la preocupant instrumentalització conflictiva de la crisi, així com la pressió de grups d’interès.