Què passa?

Estem en mig d’una múltiple crisi sanitària, econòmica, social, política i climàtica sense precedents, totes elles relacionades entre si.

El 2017 es va aprovar la Llei de Canvi Climàtic a Catalunya. Aquesta llei, no només va quedar oblidada en un calaix, sinó que va ser seguida el 2019 d’una declaració d’emergència climàtica buida de propostes sòlides per redreçar la crisi climàtica.

El canal de participació ciutadana previst a la Llei de Canvi Climàtic és la Taula Social del Canvi Climàtic. La proposta de reglament de composició i funcionament de la Taula Social que la Generalitat de Catalunya ha presentat aquest 2020 planteja una trobada d’actors socials no-vinculant, en comptes d’un ens de participació efectiva.

Per què és important?

Ens trobem en un moment clau per a la lluita contra el canvi climàtic. Calen accions decidides, ràpides i que vagin a l’arrel dels problemes si volem mantenir-nos dins dels límits ecològics que la comunitat científica està demandant per evitar un canvi climàtic potencialment catastròfic.

El 2020, any que havia de ser clau en la lluita contra la crisi climàtica, ens ha deixat una pandèmia sense precedents i una crisi social i econòmica que durarà anys. La pandèmia ens ha revelat la necessitat de fomentar la prevenció, cuidar les persones i els ecosistemes i enfortir els nostres sistemes públics.

No podem permetre que les elits governamentals i econòmiques decideixin lliurement sobre qüestions tan importants, deixant de banda la resta de la societat, quan han demostrat ser incapaces d’aconseguir una reducció significativa de les emissions i proposar una transició ecosocial que garanteixi una vida digna a totes les persones i el conjunt del planeta.